Facebook_r
Facebook_r

REGULAMIN

1. Postanowienia wstępne

1.1. Sklep internetowy Insplug prowadzony jest przez INSPLUG Klaudia Niemiec z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Szumca 11.

REGON 122748468, NIP 676-23-81-653.

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego INSPLUG, dostępnego pod adresem internetowym . Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu, na podstawie którego realizowana jest transakcja. Rozpoczęcie transakcji ma miejsce w momencie zgłoszenia zamówienia poprzez stronę internetową www.insplug.pl, podania przez Klienta pełnych danych adresowych oraz przelania pełnej kwoty należności.
1.3 Wszystkie informacje znajdujące się na stronie sklepu www.insplug.pl są jedynie informacją handlową i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
1.4 Cena podana przy każdym towarze obowiązuje do momentu wyczerpania zapasu magazynowego. Ceny produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich i nie zawierają podanych oddzielnie w opisie przedmiotów kosztów przesyłki.
1.5. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem i dokonaniu wpłaty przez Klienta, Sprzedający po zawiadomieniu Klienta drogą mailową zwróci otrzymaną sumę pieniężną.

2. Opis produktów

2.1 Warunkiem skorzystania z usług Sklepu Internetowego Insplug jest zapoznanie i stosowanie się do niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do niej stosować.
2.2. W przypadku podania w Formularzu Zamówienia niepełnych, nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji Sprzedający nie jest zobowiązany do zrealizowania transakcji.

3. Zasady zamawiania towarów

3.1 Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym Insplug jest możliwe po skorzystaniu z Formularza Zamówienia znajdującego się na stronie sklepu www.insplug.pl.
3.2. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest podanie aktualnych, prawdziwych i pełnych danych teleadresowych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail Klienta.
3.3. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne dokonanie zamówienia oraz dokonanie w przeciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia przelewu pełnej kwoty za produkt oraz koszty przesyłki. W przypadku gdy podane zostaną niepełne, nieaktualne bądź nieprawdziwe dane osobowe bądź wpłata będzie niepełna lub niezaksięgowana w przeciągu 7 dni roboczych, Sprzedający ma prawo odrzucić zamówienie.
3.4. W momencie dokonania pełnej zapłaty za zamówiony towar, Klient nie może wycofać złożonego zamówienia ani dokonać w nim zmian.
3.5. Przelanie zapłaty za towar Klient winien dokonać na adres rachunku bankowego Sprzedawcy:

Właściciel rachunku: Klaudia Niemiec Insplug
Idea Bank
Numer rachunku: 70 1950 0001 2006 0423 9143 0002

3.6. Przesyłka wysyłana jest maksymalnie do 5 dni roboczych od otrzymania wpłaty. Status przesyłki można sprawdzić w odpowiednim panelu, do którego prowadzi link, podany w mailu potwierdzającym zamówienie.
3.7. Przesyłka nadana zostaje po dokonaniu pełnej zapłaty za zamówienie. Wyjątkiem jest zamówienie paczki płatnej za pobraniem. Koszt dostawy wynosi:
0 zł przy zakupie przekraczającym kwotę 150 zł,
8 zł przy zakupie poniżej kwoty 150 zł,
14-21 złotych przy przesyłce pobraniowej (zależne od rodzaju przesyłki)

W przypadku zamówienia za pobraniem, minimalna wartość zamówienia (bez kosztów przesyłki) musi wynosić minimalnie 30 zł, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie automatycznie anulowane

3.7. Dokonanie wymiany zakupionego w sklepie www.insplug.pl towaru na inny ma możliwość jedynie w przypadku niezgodności dostarczonego towaru z realizowanym.
3.8. W przypadku towarów wykonywanych ręcznie z materiałów organicznych, towar może odstawać w niewielkim stopniu od wzoru podanego na stronie ze względu na rodzaj metody wytworzenia towaru. Towar taki uznawany jest za zgodny z wzorem i niemożliwe jest dokonanie zwrotu.

3.9. W przypadku wymiany, sposób opakowania oraz przewozu wymienianego towaru musi odpowiadać właściwościom rzeczy. W przypadku otrzymania przez Sprzedającego towaru noszącego widoczne ślady eksploatacji, wymiana nie jest uwzględniana. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej telefonicznej bądź internetowej konsultacji.

4.0. Wszystkie reklamacje należy kierować na adres mailowy store@insplug.pl . Sklepowi przysługuje 14 dni roboczych na odpowiedź. Reklamacja może zostać zgłoszona maksymalnie do 14. dnia od daty otrzymania przesyłki.

4.1. W przypadku zwrotów pieniędzy ze względu na wycofanie bądź zmianę zamówienia sklepowi przysługuje 21 dni roboczych na wykonanie przelewu zwrotnego na wskazane konto bankowe.


4. Postanowienia końcowe.

4.1. Sklep Internetowy Insplug zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania, odwoływania bądź wprowadzania zmian w akcjach promocyjnych w dowolnym czasie.
4.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują od momentu wskazania ich na stronie internetowej Sklepu Internetowego Insplug.
4.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie wiadomości e-mail przed administratorów serwerów pocztowych Klienta bądź oprogramowanie zainstalowane na komputerze, z którego Klient dokonuje zamówienia.
4.4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta.
4.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).
4.6. Regulamin wchodzi w życie dnia 21.03.2013 r.